Адрес : село. Априлово, общ. Горна Малина

ул. ”Първа” 32 А

Телефони: 0899 73 90 68

Уеб сайт:www.obuaprilovo.com

E-mail:ou_aprilovo@abv.bg