ПРИХОДИ

Четвърто тримесечие- 2020 година.

РАЗХОДИ

Четвърто тримесечие- 2020 година.

БЮДЖЕТ

Четвърто тримесечие- 2020 година.