Националният проект е насочен към допълнително обучение на ученици с трудности в освояването на учебното съдържание по учебни предмети. Свофрмирани са групи и проведено е допълнително обучение в начален етап и прогимназиален етап на основно образование по български език и математика.