Тема на обучение:

Проекто- базирано обучение : метапредметна  дидиктика, учене през правене , ценностни основания.

  • Място на провеждане:

Комплекс „ Sunny View Central Apartaments – Слънчев бряг“

  • Период на провеждане :

25 юли до 29 юли 2022 година.

  • Начало и краен час :

9:00 ч – 16:00 ч.

  • Наименование на обучителната организация:

Сдружение „ Професионален форум за образованието“

ЕИК: 131033152

  • Брой на педагогически специалисти, заявили желание за участие :

16 /шестнадесет/ броя