Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Априлово продължава с иновациите!
Днес в часа по биология и здравно образование със 7-и клас, учениците използваха новата интерактивна дъска и играеха, докато учат. Темата на урока беше „Наблюдение на иглолистни растения“ със 7-и клас и преподавателя им д-р Яни Димитров.
На гости ни бяха ученици и учители от ОбУ „Д-р Петър Берон“, гр. Ямбол и Старши експерт от РУО, г-н Томов.

На 26.11.2019 учениците от с. Априлово посетиха два открити урока – по Предприемачество и по литература в 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София.

Наблюдаваха дебат по иновативния метод на шестте шапки, както и възстановка на Илиада от Омир. Продължаваме с обмена на опит и добри практики по националната програма „Иновации в действие“.