На 05.11.2019 се проведе открит иновативен урок по Биология и здравно образование със 7. клас, заедно с преподавателя им д-р Я. Димитров. Гости бяха ученици и учители от 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София. Обменът на опит е по проект Иновации в действие.

Темата на урока беше „Лабораторно изследване на половото размножаване при растенията“. В хода на урока се използваха интерактивни технологии и социална медия.


Учениците от Обединеното Училище ,, Се.Св. Кирил и Методий, проведоха открит иновативен урок с представители на Регионално Управление на Образованието.