Военното формирование в Горна Малина.

Спортен Празник

Ден на земята.

ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!


Обединеното Училище ,, Се.Св. Кирил и Методий,, отбелязаха денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Спортен празник в Обединено училище Св. Св. Кирил и Методий“ .

Учениците от специалност „Лесокултурни дейности“ от Обединено училище Св. Св. Кирил и Методий“ засадиха дръвчета по случай Седмицата на гората и Денят на Земята.

Spelling Bee

Победителка от инициативата „Посланик за един“ гостува на Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Априлово.

Ден на народните будители

Коледно тържество