Собщение

Обявява конкурс по оферта за строително-ремонтни дейности на санитарно- хигиенни помещения.

Офертите ще се, приемат на място в канцеларият на училището или по електоранна път, на email: ou_aprilovo@abv.bg.

Срок до 15.07. 2022год.

Скъпи ученици, родители и колеги,

Тази вечер изпращаме още една година от календара, наречен „Живот“.

Година изпълнена с много предизвикателства, успехи и сбъднати мечти.

За някои от нас тя бе година на постигнати цели и щастие, за някои се оказа година, която не им донесе очакваното. Днес най-важното е, че сме здрави! Всичко друго ще постигнем с труд, късмет и упоритост.

Днес аз искам да ви благодаря, че повярвахте в мен и ме подкрепяхте! Винаги чертаехте правилната посока пред мен.

Днес искам да ви благодаря за това, че ви имам!

 Щастлива съм да споделя с вас, че в навечерието на Новата година се сбъдна и една наша мечта – отоплителната система в училището вече работи! Това не е само моя заслуга. Благодаря за подкрепата на господин Ангел Жиланов и екипа на община Горна Малина! Благодаря на Стоимен Касабов и неговият екип за изключителният професионализъм!

Благодаря на експертите от Регионално управление София – регион, които с своите професионални напътствия подпомагат училищния колектив в неговата образователна и управленска дейност.

Днес мога да кажа, че задено постигнахме много! Това показа и оценката от проверката на Националния инспекторат на образованието, която е 2,97 – „добра“ от най-висока 4 – „много добра“.

Тази нощ е вълшебна!

Усмихнете се и нека всичко, което си пожелаете се сбъдне! Весело посрещане на Новата година!

Венета Таскова

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № 271/27.11.2020 г. На Дирктора на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Априлово на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, при условията на чл.115а от ЗПУО, Заповед №РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на Педагогическия съвет от 27.11.2020 г. от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението за всички ученици от 1 до 10 клас в Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Априлово ще премине от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда.

Учебните часове ще се провеждат по график с начало 8:30 синхронно в електронната платформа TEAMS и/или в затворените учебни групи на класовете в социалните мрежи.

Според информация от МОН се очаква заповед, съгласно която дните 22 и 23.12.2020г. ще са дни от Коледната ваканция за сметка на междусрочната ваканция през месец февруари. Това означава, че учениците ще се върнат в присъствена форма на обучение в училище през месец януари следващата календарна година

Нека всички бъдем отговорни към нашето здраве и здравето на околните и спазваме противоепидемичните мерки!

Отнасяйте се с отговорност към учебния процес от разстояние в електронна среда!

За електронна среда следва да се спазват следните правила:


      –    Часовете са с продължителност от 30 минути за учениците от 5 до 10 клас и  от 20 минути  за учениците от 1 до 4 клас. Във всяка Facebook учебна група има качено седмично разписание на учебните часове ( учебната програма) и дневния режим (часови график на учебните часове). Информация можете да откриете и на интернет страницата на училището.

 • Всички ученици са длъжни да се включват в обучението от разстояние чрез MS Teams;
 • Всеки е задължен да потърси съдействие от учителския колектив при проблем с електронната платформа Teams;
 • Материалите по всички предмети се споделят в групата на съответния клас във Facebook и  Messenger;
 • Изпълнението на поставените задачи и проекти се изпълняват в срок, определен от учителя по даден учебен предмет;
 • Отсъствията от учебните онлайн часове се отразяват в елктронния дневник на класа.
 • Неизпълнението на поставените задачи на учениците е предпоставка за  неизпълнение на техните задължения в качеството им на ученици и води до незадоволителни резултати и ниски оценки от учебния процес.
 • Следобедните занимания ще се провеждат по график в електронна среда отново чрез платформата MS Teams и помощните групи във Facebook.
 • Всеки родител и ученик имат право да потърсят помощ от учител или училищното ръководство при нужда или възникнал проблем, свързан с образователния процес.
 • Всеки, който е поставен под карантина или заразан с Covid 19 е длъжен да уведоми класния ръководител и/или директора на училището.

Нека заедно си помагаме и отговорно да изпълняваме своите задължения с цел осъществяването на успешен учебен процес от разстояние в електронна среда. В този момент здравето е най-важно, но не бива да допускаме  учениците да не успеят да усвоят необходимите им знания, умения и отношения.

Пазете се!

Учете!

Венета Таскова

Уважаеми родители,

Предоставям Ви инфорация за организация на учебния процес за 17.11.2020 г. /вторник/:

 1. Присъствено се обучават учениците от 1 до 4 клас;
 2. В обучение от разстояние в електронна среда са учениците от  5 – 10 клас;
 3. Следобедните занятия за учениците от 1 – 4 и 5 – 7 клас се провеждат по график:
 4. 1- 4 клас в присъствена форма на обучение;
 5. 5 -7 клас в електронна среда от 14:00 часа.
 6. Осигурено е заместване на отсъстващите учители;
 7. Автобусите се движат без променено разписание.

В училището няма установени случаи на заразени ученици или учители с COVID – 19 и обстановката е спокойна.

Обучението на учениците в електронна среда се осъществява чрез електронната платформа MS Teams и/или при невъзможност или затруднения в затворените социални групи.

Информация за обезпечаване на учебния процес за следващия ден изпращаме всеки ден до края на 20.11.2020 г.

Бъдете здрави!

Директор: Венета Таскова

Уважаеми родители,

Предоставям Ви инфорация за организация на учебния процес за 16.11.2020 г. / понеделник/:

 1. Присъствено се обучават учениците от 1 до 4 клас;
 2. В обучение от разстояние в електронна среда са учениците от  5 – 10 клас;
 3. Не се провеждат следобедни занятия за учениците от 5 – 7 клас, поради отсътвие на учители;
 4. Осигурено е заместване на отсъстващите учители;
 5. Автобусите се движат без променено разписание.

В училището няма установени случаи на заразени ученици или учители с COVID – 19 и обстановката е спокойна.

Обучението на учениците в електронна среда се осъществява чрез електронната платформа MS Teams и/или при невъзможност или затруднения в затворените социални групи.

Информация за обезпечаване на учебния процес за следващия ден изпращаме всеки ден до края на 20.11.2020 г.

Бъдете здрави!

Директор: Венета Таскова

Нова придобивка, открита класна стая за учениците от ОБУ ,, Свети Свети Кирил и Методий,, село. Априлово, общ. Горна Малина.

Днес е един изключително щастлив ден за мен като директор на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Априлово. За първи път, след дълъг период от време, ученик от училището постига отличен резултат на Национално външно оценяване в 7 клас по Български език и литература.
Благодаря на Диана Бойкова Борисова за щастливия момент!
Днес тя показа на всички, че успехът не е лотарийна игра, а се постига с много труд и упоритост. Браво, Диди!
Благодаря и на всички ученици, явили се на НВО по Български и по Математика, за положените усилия и постигнатите по- високи резултати от предходни учебни години!
Скъпи учители,
Вие посигнахте големи постижения. Зная, че зад успехите ви стоят много усилия, вложени от вас ресурси и отговорност. В погледите ви четях не само притеснение, но и обич, грижа към учениците.
Благодаря ви Цветелина Петкова и Андриан Трендафилов!
Този успех е и ваша заслуга.
Днес съм горда, защото успяхме да покажем, че независимо къде учиш, искаш ли, трудиш ли се, винаги има кой да ти помогне да успееш и постигнеш мечтите си.
Венета Таскова

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Дати : 15.06.2020 год. по БЕЛ

Ддата 17.06.2020 год. по Математика

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Честит празник скъпи колеги, уважаеми родители, мили деца!

Честит ден на българската просвета и култура, на славянската писменост!

Преди много години двамата братя Кирил и Методий ни дадоха писменост, с която да славим българското име и история. Дадоха ни крила да полетим над света.

Поклон пред делото на великите солунски братя!

Скъпи колеги,

Днес вие сте тези които дават крила на българските деца да полетят в света на знанието. Вашата мисия е трудна. Вие сте не само учители, но и „строители“ на тяхното успешно бъдеще. Тази учебна година българското образование бе изправено пред огромно предизвикателство, но вашата човешка и професионална   всеотдайност показа на света, че учителят е силна духом, иновативна и отдадена на професията си личност.

Поклон пред делото ви!

Мили ученици,

казват, че живота е най-добрият учител, но преди да се гмурнете в големия океан, наречен „живот“, учете! Вашите родители са първите ви учители. Те ви учат да стоите изправени, да се борите и постигате своите мечти. Вашите учители са хората, които ви учат как да го правите, как да станете успешни и достойни граждани на Република България.

Уважаеми родители,

Благодаря за вашата подкрепа! И нека в този светъл ден си подадем ръка и обединим усилията си в една мисия:

„Образовано, успешно и щастливо бъдеще за българското общество“!

Поклон пред делото на всички отдадени  на образованието!

Поклон пред пазителите на българската писменост и култура!

С уважение,

Венета Таскова

24.05.2020 г.

https://www.facebook.com/1082832448567694/videos/533687260843650/

Новини

Скъпи ученици,

След четири седмици усилено учене от разстояние, настъпи и време за малко разтоварване.

През периода 13.04.-16.04.2020 г. ще продължите вашето обогатяване със знания, умения и навици по учебните предмети, които не изучавахте до сега в обучението си от разстояние – изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, учебна и производствена практика. Седмичната ви програма е променена и има олекотен характер, съобразена с вашите нужди от пролетна почивка.

Напомням, че не сте пролетна ваканция, а на олекотен режим на работа. Това означава, че посещаемостта на учебните часове и изпълнението на поставените от учителите задачи, са задължителни за всички.

Имам и хубава новина и тя е, че все пак ще има ваканция!

В периода от 17.04-20.04.2020 г. всички ще имаме възможност да си починем , т.е. това са дните, считани за великденска ваканция.

Редовните учебни часове ще бъдат възобновени на 21.04.2020 г. по утвърденото за втория срок седмично разписание на учебните часове в режим на обучение от разстояние.

Уважаеми родители, благодаря на всички от вас, които ни помагаха и подкрепяха през тези седмици в обучението от разстояние, което бе наложено с цел опазване здравето на децата! Надявам се да продължим да работим заедно за успешно бъдеще на нашите деца!

Наближават светли празници и искам да пожелая на ученици, родители, колеги, близки и познати здраве, обич, добри приятели и много осъществени мечти!

Бъдете здрави!

Обичайте се!

Весели празници!

Венета Таскова


Уважаеми родители,
 
Изправени сме пред голямо изпитание, но аз вярвам, че с общи усилия и спазване на предписанията от компетентните институции, ще успеем да го преодолеем.
Днес, от мое име и от името на целият колектив на повереното ми училище, ви моля за вашето отговорно съдействие за осъществяване на продължаващо обучение на вашите деца!
 
Обявеното извънредно положение ни изправя пред много трудности. За нас най-важно е да опазим здравето на децата, здравето на всички граждани на Република България без значение дали са познати или непознати, близки и далечни. Освен здраве, за да сме успешни хора в живота, са ни необходими знания, умения, навици. Ето защо ви моля да поемете отговорна позиция в този момент, да подпомагате и оказвате контрол на учебната дейност на вашите деца!
Училището в лицето на образователна институция, съвместно с педагогически и непедагогически персонал ще ви предоставим необходимите учебни, спомагателни и допълнителни материали, за да могат учениците да продължават да усвояват, упражняват и затвърдяват своите знания. Ще сме на разположение за въпроси и консултации в нормален работен часови диапазон.
Вече са създадени групи на класовете в социалните мрежи, които са затворени и достъп до тях имат само учениците от съответния клас, преподавателите и директора на училището.
 
Моля питайте, интересувайте се, помагайте!
Пазете себе си и околните!
Бъдете здрави!

С уважение,

Венета Таскова
Директор на Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“ – сл Априлово

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с въвеждането на противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, със Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която беше публикувана по-рано на сайта, от 16.03.2020г. до 29.03.2020г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на Софийска област и страната се прекратяват.
Уважаеми ученици,
С оглед опазване на Вашето здраве Ви препоръчваме да ограничите максимално присъствието си на обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка, целувки. Приканваме Ви да подържате висока лична хигиена и използвате активно лични предпазни средствата за дезинфекция. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване от вируса.
Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят дистанционно в електронна среда по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.
Уважаеми родители,
като отговорни родители първостепенна Ваша грижа и отговорност е да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ.
Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание, предоставено им в електронна среда, по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.
Уважаеми колеги, директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции,
като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и професионалната Ви отговорност към бъдещето на нацията, ще Ви мотивира да направите възможното, за да:
стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци;
като използвате технологичните възможности да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни образователни ресурси, тестове, работни листове и други материали за самоподготовка и упражнения.
да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.
да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище и предприемете необходимите действия по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.
Вярваме, че с отговорност и общи усилия ще преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!
Публикувано от:
Иванова, Росица
началник на РУО

Баба Марта е светъл български празник пълен с усмивки, слънце и настроение.
Учениците от ОБУ ,, Св. Св. Кирил и Методий,, с. Априлово и тази година ни изработиха мартенички с пожелание за здраве и късмет.
🌺🌺🌺ЧЕСТИТА БАБА МАРТА 🌺🌺🌺

Учениците от ОБУ ,, Св.Св.Кирил и Методий,, отбелязаха Ден на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище
Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“.

Днес ученици от ОБУ ,,Св. Св. Кирили и Методий,, с. Априлово, почетоха 147 години от обесването на Васил Левски.

О, майко моя, родино мила,

защо тъй жално, тъй милно плачеш?

Гарване, и ти, птицо проклета,

на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

Днес се проведе обучение на учениците от ОБУ“ Св.Св Кирил и Методий“ с г-жа Цветанка Трайкова – Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ на тема: ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 6ти ДО 12ти КЛАС И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ, В „ЧАС НА КЛАСА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!
Обявена е грипна ваканция за Софийска област, считано от 28.01.2020г. до 04.02.2020 год. / включително/. На 05.02.2020 год. междусрочна ваканция и на 06.02.2020 отново в класните стаи.
Ще бъде качена и заповед на министъра на образованието!

Нашата ученичка Фиданка Сотирова от 10.а клас участва в конкурса на Британското посолство и инициатива „Посланик за един ден“, подкрепена от вицепрезидента на България г-жа Илияна Йотова и 17 жени-посланици в България. Фиданка участва с есе на тема „Ако бях посланик за един ден, как бих популяризирала България на световната сцена?“
Публикуваме есето ѝ и писмото, което Фифи получи от посланика на Великобритания у нас г-жа Ема Хопкинс.

Ученици от ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ премериха сили в състезание по четене.

Ученици от ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ премериха сили в състезание по четене
Днес, 13.12.2019 г., в Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Априлово се проведе Втори, заключителен, кръг на Училищно състезание по четене. Инициативата е в рамките на Националната седмица на четенето (9-13 декември 2019 г.) и се организира от Министерството на образованието и науката.
Във фаталния петък надпреварата за най-бързо и изразително четене в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Априлово спечели ученичката от VІІ клас Диана Борисова. Престижното второ място зае Фиданка Сотирова от Х клас, а на трето място сред най-добрите се нареди Анджелина Асенова от VІІІ клас.
В надпреварата достойно се представиха още Юри Юриев от ІХ клас, Маринела Георгиева от V клас и Асен Георгиев от VІ клас.
Честито на победителите и на всички, които се включиха в състезанието.

Тази кутия ще ви посрещне в коридора на нашето училище. Изработена е от учениците от 8 клас с много любов и надежда всички заедно да помогнем на Гого, който е син на госпожа грижела се за тях преди години. Госпожо Ваня, ние сме с вас и ви подкрепяме

Ден на християнското семейство

Обединено Училище „Св. Св. Кирил и Методий“, децата отбелязаха ден на Християнското семейство. Подготвиха най-различни и интересни послания за семейството.

От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби. Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство. Тук отново се преплитат православния канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години.

Днес учениците от Обединеното Училище ,, Се.Св. Кирил и Методий,, отбелязаха денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Днес Обединено училище Св. Св. Кирил и Методий, се включи в иниациативата „Яж зеленчуци, а не боклуци“. Децата проведоха конкурс за най-здравословно ястие, избирайки между 9 плата, приготвени от учениците от специалност Хранителни технологии. Учениците, заедно с учителите си, обсъдиха кои храни са здравословни и защо е важно да се храним именно с тях. Накрая последва дегустация на хранителните шедьоври.Spelling Bee е състезание, в което участниците спелуват (от англ. spelling), т. е. произнасят буква по буква различни думи на английски език. Над 6500 ученици на възраст до 14 години ще се състезават в 297 училища в страната  от 23 февруари  до 1 март 2019 г. Участниците се подготвяха по предварително подготвен списък от 500 думи още от началото на месец ноемвриЦелта на състезанието е да повиши интереса на учениците към изучаването на английски език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. В България състезанието се провежда за първи път през 2011 г. по идея на доброволци от Корпус на мира.

Тази година състезанията се провеждат под наслов „BEE Better Together“. Ние вярваме, че изграждането на умения и навици за работа в екип и взаимопомощ са изключително важни за личностното развитие на младите хора и тяхната успешна реализация в обществото. Всички училища-участници могат да се включат в конкурсa, като споделят как подготовката и участието в състезанието стимулират екипната работа и създават отношения на разбирателство, приятелство и взаимопомощ.

Състезанието се организира от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България”, Посолството на САЩ, Британски Съвет, Изпитен и езиков център АВО и Министерството на образованието и науката.


На 1 март празнуваме Баба Марта

Баба Марта е много почитан и емоционален български обичай.
Легендата за мартеницата е свързана с Хан Аспарух и годината на създаването на българската държава (681). Според една от тези истории, когато прабългарите достигнали Дунавската равнина, те били омагьосани от мястото и решили да се установят тук. След обявяването на новооснованата държава ханът поискал да извърши жертвоприношение на бога Тангра. Жертвената клада по традиция трябвало да се запали със стръкче изсъхнал копър, но българите не намерили такъв наоколо. Докато се чудел какво да стори, на рамото на хан Аспарух кацнал сокол. На крачето му висяло снопче копър, завързано с бял конец, половината обагрен в червено. То било пратено от сестрата на хан Аспарух, Хуба, останала в палатите на баща им Кубрат. Хуба сънувала сън, от който разбрала за затруднението на брат си. По сокола си тя му изпратила китка копър, завързан с бял вълнен конец. По време на дългия полет обаче, крилото на сокола се протрило и кръв обагрила белия конец. Така хан Аспарух получил китката, завързана с бяло-червен конец. Запалил той огъня според традицията, а с конеца се закичил за здраве. Оттогава на 1 март българите окичват близките си с усукан бяло-червен конец.

Децата от Обединено Училище “ Св. Св Кирил и Методий“ село Априлово, изработиха саморъчно свой мартенички.

Победителка от инициативата „Посланик за един“ гостува на Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Априлово.

Гост на учениците от Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“, село Априлово, община Горна Малина, бе победителката, избрана от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова в инициативата „Посланик за един ден“. Инициативата се провежда от британското посолство в София. Победителките – на възраст от 15 до 19 години, са селектирани след конкурс с есе на тема „Как бих използвала силата си на личност, за да променя света“.

Със съдействието на директора Павлина Стоименова и Валентин Симеонов – старши учител, 17-годишната Моника Митова от Благоевград обсъди с ученицитенеобходимостта от образование и широки познания за света.Според Моника, която е 11-и класв Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, в училище не трябва да се преподават само знания, но и да се възпитава в морални добродетели.

В оживената дискусия участваха ученици, предимно от начален етап. Чрез снимки, видеоклипове, игри бяха поставени въпросите за толерантността към всички, независимо от техния етнос, религия, социално положение, за агресията между хората и тормоза в училище. Учениците се включиха активно в дискусията и показаха познаване на човешките добродетели. Отговорите си подкрепяха с примери от своето ежедневие и контакта със съучениците си, както и с поуки от народни приказки и мъдрости.

Учениците споделиха за любимите си дейности и с какво мечтаят да се занимават, когато пораснат – лекари, учители, астронавти.

Срещата завърши с послание за силата на добрата дума.

На 27.02.2019 г. отбелязваме ден на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище.

                      

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.  Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включа.

Нека и ние подкрепим тази инициатива и да кажем „Не“ на насилието!